Konsultverksamhet

Vi erbjuder konsulttjänser för både löpande uppdrag såväl som kortare insatser hos kund, men även för projekt där vi antingen tar ett helhetsansvar över utveckling, förvaltning och driftsättning, eller blir en del av ert befintliga team. Vi anpassar oss helt efter ert behov.

Konsultjänster

Beanloop erbjuder konsulttjänster för uppdrag remote men även på plats hos er. Vi erbjuder också projektbaserade konsulttjänster där ni exempelvis har behov av konsulter för att bygga en produkt. Det kan vara ett pågående projekt eller en produkt som ska byggas helt från grunden där vi tar ett helhetsgrepp med projektstyrning, kravhantering, agil utvecklingsmetod, utveckling, driftsättning, förvaltning och underhåll. Men det kan också vara ett projekt där ni redan har ett team som har helhetsansvaret, men att ni har ett behov av att komplettera teamet med ytterligare resurser och kompetens.

Onsite / Remote

Beanloop’s remote-konsulter är vassa och mycket produktiva samt duktiga på kommunikation. De är vana vid långsiktiga remoteuppdrag med kunder som ställer mycket höga krav. På Beanloop ser vi gärna att remote-konsulter med jämna mellanrum träffar er för möten, avstämningar eller för att helt enkelt jobba en eller flera dagar på plats, då vi tycker det är viktigt för kommunikationen, relationen och förtroendet sinsemellan. Vid behov av upplärning levererar Beanloop alltid kostnadsfri upplärning i två till fyra veckor, för att så långt som möjligt minimera er startkostnad. Först då ni tillsammans med konsulten anser att jobbet utförs med tillräckligt hög produktivitetsgrad påbörjas faktureringen.