Webbsystem

På Beanloop är vi fullstackutvecklare och jobbar med alla delar som krävs för ett komplett webbsystem. Vi är specialiserade på ett antal utvalda tekniker där vi har en lång och gedigen erfarenhet. I backend jobbar vi mestadels med Node.js som är singeltrådat, non blocking och ger hög prestanda. På frontendsidan är vi specialiserade på biblioteket React framtaget av Facebook. Dessutom är vi vana att jobba med olika typer av arkitekturer och databaser vilket vi gör i någon av de större molntjänsterna AWS, GCP eller Azure.

Utveckling av webbsystem

Ett webbsystem består av flera delar. På Beanloop jobbar vi fullstack vilket innebär att vi har kompetensen att jobba i webbsystemets alla delar. Typiskt består ett webbsystem av en eller flera databaser, servrar, och klienter som exempelvis ett webbläsargränssnitt och/eller en app samt ett api som tillåter kommunikation mellan klienterna och servern. Ett system kräver också en arkitektur och modell för hur olika delar av systemet hänger ihop. Systemets arkitektur påverkar förutsättningarna för drift och underhåll av systemet. Vi driftsätter vanligtvis systemet på någon av de större molntjänsterna AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform) eller Azure (Microsoft Azure).

Systemarkitektur

Då ett mjukvaruprojekt påbörjas är det viktigt att utreda vilken typ av arkitektur som passar för systemet. Detta beror på faktorer som systemets storlek, prognos på hur systemet kommer att växa närmsta åren, ickefunktionella krav som skalbarhet, tillgänglighet, underhåll osv.

Databaser

På Beanloop jobbar vi brett med databaser:

  • Relationsdatabaser med flera dialekter av SQL såsom MS SQL, PostgreSQL, MySQL m.fl. samt modellering och normalisering av dessa.
  • Key-value stores såsom redis, ETCD
  • Modellering och hantering av dokumentdatabaser såsom MongoDB.
  • Modellering och hantering av grafdatabaser som använder cypher som frågespråk.

Molntjänster

Vi driftsätter klientappar, api:er, serverkod och databaser hos molntjänster som AWS, GCP eller Microsoft Azure. I molnet sätter vi upp en arkitektur enligt de krav som ställs för just ert system med hjälp av exempelvis Serverless Framework eller kontaineriseringstjänsten Kubernetes. Med dessa tjänster automatiserar vi driftsättningen på ett sätt som sparar tid och resurser samt möjliggör kontinuerlig testning, leverans och driftsättning, vilket avsevärt effektiviserar utvecklingen. För att säkerställa att kod tas till produktion på ett säkert sätt sätter vi också upp separata miljöer för leverans och driftsättning.

Användar-illustration

Serverprogrammering

Vi är specialiserade på Node.js och TypeScript/JavaScript, som vi jobbar med både på klienten och servern. Det blir väldigt produktivt eftersom man slipper växla mellan olika programmeringsspråk men också att man enkelt kan dela kod mellan klienten och servern.

Klientprogrammering

Hela team Beanloop är specialiserade på och har en gedigen erfarenhet av ramverket React.js för utveckling av webbklienter, och React Native för utveckling av appklienter. Ramverken, som är framtagna av Facebook, underlättar och effektiviserar utveckling av webbappar till webbläsaren och nativa appar till enheter som mobiltelefoner och läsplattor.