Produktinvesteringar

Är ni en startup och behöver en långsiktig teknisk partner med lång och gedigen erfarenhet av att utveckla mjukvarusystem? Har ni en begränsad påse pengar men snabbt behöver få fart på utvecklingen? Då kan ett partnerskap med Beanloop vara rätta vägen att gå. Genom att träffas och diskutera era behov lär vi också känna varandra bättre och kan avgöra vilken modell som kan tänkas passa bäst. Finns förutsättningarna för en god relation och en bra affär kan vi bli er tekniska partner där vi har hela utvecklings- och driftansvaret mot att Beanloop tar en ägarandel i produktbolaget.

Beanloop förverkligar produktidéer

På Beanloop brinner vi för produktprojekt som är spännande, motiverande och utmanande affärsmässigt såväl som tekniskt. Vi tycker det är väldigt inspirerande att vara med och utveckla nytt i innovationsstadiet och därför är vi gärna med i produktutvecklingsprojekt som en långsiktig teknisk partner. Antingen är vi en långsiktig partner i form av konsult, eller går vi in med ett större engagemang och investerar mot delägarskap. Förutsättningen för en investering är att innovationen är något vi tror på och brinner för. Därför investerar vi gärna i spännande startup-projekt förutsatt att våra urvalskriterier för en sådan investering uppfylls.

Vårt erbjudande

Som delägare och långsiktig partner tar vi ett helhetsansvar över nyutveckling, drift, underhåll och SLA (Service Level Agreement). Som partner och delägare tillför Beanloop värden som kan bli avgörande för att produkten ska lyckas på marknaden:

Den gemensamma arbetsprocessen

 • Ta fram ett första värdeerbjudande till marknaden
 • Se över och eventuellt komplettera marknads- och konkurrentanalyser
 • Bestämma de affärsmässiga villkoren
 • Ta fram en teknisk förstudie som bl.a. utgör ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet
 • Finansiera projektet
 • Utveckla en MVP
Användar-illustration

Våra kriterier

Exempel på Beanloops urvalskriterier för att investera i ett startup-projekt:

 • Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och att det finns goda förutsättningar att bygga ett bra team
 • Att vi själva känner stort intresse och passion för affärsidén
 • Att det finns ett identifierat kundbehov och bra koll på marknaden samt en gedigen konkurrentanalys
 • Affärshöjd och skalbarhet är tillräckligt hög
 • Att det finns en kunskap om regulatoriska frågor och risker
 • Att man har en tydlig bild av en MVP och vad som är målet med denna. Detta är något vi gärna hjälper till att ta fram