Södra – apteringsstöd åt skogsägarna

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. 6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland


Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.

Under vintern och våren 2018 har Beanloop hjälpt Södra med att öka tillgängligheten av information och data som ger skogsägare apteringsstöd direkt i skogen via en app till både Android och iOS. Att tillgången till sådan information digitaliseras har fördelen att avverkning kan ske på ett sätt som maximerar det ekonomiska utbytet av träd. Appen har också funktioner för att underlätta volymberäkning av timmertravar för olika trädslag.