Bild på skog

Södra – apteringsstöd åt skogsägarna

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Under vintern och våren 2018 har Beanloop hjälpt Södra med att öka tillgängligheten av information och data som ger skogsägare apteringsstöd direkt i skogen via en app till både Android och iOS. Att tillgången till sådan information digitaliseras har fördelen att avverkning kan ske på ett sätt som maximerar det ekonomiska utbytet av träd. Appen har också funktioner för att underlätta volymberäkning av timmertravar för olika trädslag.

React Native
Redux
TypeScript
Mobilapp
Microsoft Appcenter