SocialView

case-sv

 

I samarbete med SocialView har vi på Beanloop under stora delar av 2016/2017 arbetet med ett verktyg som hjälper företag att samla in, sammanställa, utvärdera och mäta allt ifrån kampanjer och annonser till inlägg, visningar,engagemang och räckvidd. Detta för att maximera nyttan och effekten av den digitala marknadsföringen. Enkelt förklarat handlar det om att med hjälp av den data som genereras vid alla digitala insatser, analysera, experimentera och mäta sig till vad som är bästa och effektivaste angreppssätt i rådande bransch och omgivning.

Verktyget syftar till att erbjuda företag möjlighet att på ett enklare och effektivare sätt maximera effekten av sin digitala närvaro och få största möjliga ROI på sin marknadsföring.