Socialmatch – microinfluencer-plattform

Socialmatch microinfluencer-plattform
Socialmatch

Under sommaren och hösten 2017 har vi på Beanloop utvecklat en ny marknadsplattform tillsammans med startup-företaget Socialmatch som drivs av Roland Karlsson och Ann-Louise Sjöström med tidigare erfarenhet ifrån bl.a. blogg.se.

Plattformen för samman marknadsförare och microinfluencers samt underlättar och formaliserar processen för att beställa och administrera marknadsföring i sociala media-kanaler såsom Facebook och bloggar. Marknadsförare använder plattformen som ett verktyg för att administrera sin influencer marketing. För influencers innebär plattformen ett säkert sätt att hitta uppdrag och få betalt för sina inlägg.

Den första versionen av plattformen är nu i drift och vidareutveckling pågår kontinuerligt med 14-dagars-sprintar. Både klient och server är skrivna i TypeScript. En microservice för betalningstransaktioner är skriven i Rust. Några nämnvärda ramverk/bibliotek som använts för att bygga Socialmatch är:

  • React – bibliotek för att bygga användargränssnitt
  • Redux – hantering av state
  • Recompose – vertkygslåda för att jobba med funktionella komponenter i React
  • Apollo – klient- och serverdel för att bygga GraphQL API:er
  • Hapi – ramverk för att bygga http-servrar i javascript

Registrera dig som marknadsförare eller influencer på socialmatch.se så kan du ta en titt på applikationen vi har byggt.