Inquinova

Beanloop hjälper Inquinova att bygga system för egenkontroll

Inquinova utvecklar digitala arbetsverktyg som effektiviserar arbetet med tillsyn och platsbesiktningar. Besiktning sker direkt via mobilen för att det ska kunna utföras enkelt och effektivt. Efter varje utförd besiktning skapas automatiskt en rapport där besiktningsmannen kan se underlag som behövs för att visa hur kontroller och besiktningar gått till, samt vilka fel som upptäckts och blivit åtgärdade. Inquinova har partnerskap med exempelvis Hags som är en global leverantör och erbjuder produkter inom lek, sport och fitness, park och stadsmiljö samt marint och bryggor. Med produkten Hags inspektion säkerställs bland annat, att alla lekplatser uppfyller utsatta lagar och krav kring säkerhet och kvalitetssäkring gentemot anläggningens besökare. Inquinovas plattform består av tre olika delar, ett webbgränssnitt, ett backend system och en mobilapplikation till Android. Under ett och ett halvt års tid har vi på Beanloop bidragit med vår expertis genom att tillsammans med Inquinovas egna programmerare utveckla Android-appen och backend-systemet, vilket har varit ett mycket lärorikt samarbete för båda parter.

Azure
C#
.NET
Node.js
MongoDB
TypeScript
Kotlin
Android